Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Vydūno fondas

Apie VYDŪNO VFFONDĄ

Vydūno jaunimo fondas įkurtas Akademinio skautų sąjūdžio 1952 m. Čikagoje, JAV paremti lietuvius studentus. Fondas per 50 metų veiklos yra suteikęs daugiau negu 1 milijoną JAV dolerių paramos lietuviams studentams, jaunimo organizacijoms ir įvairiems švietėjiškiems leidiniams. Fondo pagrindinės pajamos yra visuomenės aukos, kasmetinis kalėdinių atvirukų platinimas ir leidiniai.

Lietuvoje Fondas remia leidybą, teikia paramą studentams ir yra įsteigęs premijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Kauno technologijos universitete, Klaipėdos universitete, Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo universitete.

Fondo tikslas, kaip rašė Vydūnas, sutikdamas duoti savo vardą, yra skatinti, kad mokslas nesiribotų vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir asmenybės tobulinimu.

Kontaktai

Vydūno jaunimo fondas (Čikaga)
14911 E.127th St., Lemont, IL 60439, USA (JAV)
Tel./ faks. (630) 243-0865

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vydūno jaunimo fondo įgaliotinė Lietuvoje
Erfurto g. 50-61, LT-04101 Vilnius
Tel. (370-5) 2633 240, mob. tel. 8-698 834 34
El. p. jolita.kasalyniene@gmail.com

Lankstinukas apie Vydūno fondą
(parsisiųsti)


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS