Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Parama Studentų Skautų Organizacijai

GALIMYBĖ PADĖTI

2004 m. įsigaliojęs LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas suteikė teisę dalimi išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio (iki 2%) paremti pasirinktą ne pelno siekiančią organizaciją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų. Jūs turite teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti jūsų manymu, svarbią veiklą vykdančią organizaciją.

Prašymą galite pateikti iki gegužės 1 d. šiais būdais:


Deklaracijos pildymas elektroniniu būdu

1. Prisijunkite prie Elektroninio Deklaravimo sistemos (EDS) tinklapio https://deklaravimas.vmi.lt/ naudodamiesi savo banko elektroninės bankininkystės prisijungimu arba el. parašu.

2. Elektroninio deklaravimo sistemos puslapyje viršuje esančiame meniu spauskite nuorodą “Deklaravimas”, kairėje juostoje pasirinkite “Pildyti formą” ir atsidariusiame lange pasirinkite “Prašymas skirti paramą”.

3. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį Studentų skautų organizacijai FR0512 v.3 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Atsidariusiame lange pasirinkite pažymėtą įkoną Pildyti formą tiesiogiai portale.

Užpildykite formą pagal žemiau pateiktą lentelę:

Laukelis
Laukelio pavadinimas Pildomi duomenys
1-4   Užpildykite informaciją apie save. Dalis duomenų jau gali būti užpildyta automatiškai.
5
Mokestinis laikotarpis 2018
6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą
Pažymėkite varnelę
E1 Gavėjo tipas
2 (Paramos gavėjas)
E2 Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 195779314
E3 Mokesčio dalies paskirtis
SSO
E4 Mokesčio dalies dydis Įveskite 2, jei paremsite tik Studentų skautų organizaciją.
Įveskite 1, jei paremsite dar vieną organizaciją.
E5 Mokesčio dalies skyrimas laikotarpiui Pildomas, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurios pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018-2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyta 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinį laikotarpį, todėl 2018-2022 m. laikotarpiu prašymų Jums teikti nereikės.    

Užpildę visus duomenis viršuje dešiniajame kampe esančioje meniu juostoje pasirinkite Pateikti deklaraciją

 

Tiesioginis deklaracijos pristatymas

Negalintys pasinaudoti elektronine deklaracijos pildymo galimybe, gali parsisiųsti formą FR0512 v.3, ją užpildyti, pasirašyti ir pristatyti savo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Formos užpildymo ir pateikimo taisyklės aprašytos faile IN0512.pdf.


Informacija apie paramos teikėją bus konfidenciali.


Daugiau informacijos apie deklaravimą galite rasti interneto svetainėse http://deklaravimas.vmi.lt/ ir http://pagalba.vmi.lt/.

Paremdami Studentų skautų organizaciją, Jūs:

  • Skatinsite aktyvų skautų studentų judėjimą Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyriuose, kurie vienija aukštosiose mokyklose studijuojančius korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės narius;
  • Suteiksite daugiau galimybių akademiniams skautams studijuoti ir populiarinti skautybę bei kelti profesinę kvalifikaciją, neformaliomis tarpdisciplininėmis studijomis konferencijose, seminaruose, stovyklose, skyrių sueigų paskaitose;
  • Padėsite įgyvendinti visų Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų geranoriško ir glaudaus bendradarbiavimo siekį projektinės veiklos su JAV Lietuvių Skautų Sąjunga, Lietuvos Skautija, Lietuvos Skautų Sąjunga, Žemaitijos Skautų organizacija, Euroskautais ir kt. pagalba, organizuojant intelektualines, pramogines stovyklas, programas.
  • Prisidėsite suburiant suaugusius skautus: intelektualinėms, pramoginėms stovykloms, programoms organizuoti; veiklai patyrusių skautų amžiaus grupei (15-18 m.).


Dėkojame už Jūsų paramą, kuri Jums nieko nekainuoja! 

 


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS