Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-10-14

Trečiojoje skautų akademijoje - dar šimtas savanorių

Spalio 6-7 dienomis Birštono parapijos namuose vyko trečioji skautiška akademija, sukvietusi šimtą savanorių iš visos Lietuvos. Visi jie vienaip ar kitaip domisi skautais ir svarsto galimybę tapti ar jau yra pradedantieji skautų vadovai. Dvi dienas ant Nemuno kranto vyko paskaitos, užsiėmimai, orientaciniai žaidimai ir viskas, kas padėtų geriau įsijausti į skautišką nuotaiką ir suteiktų naujų žinių ir įgūdžių.

Tradiciškai akademija pradėta viešnios iš užsienio paskaita. Šį kartą tai buvo Linda Matilda Broer iš Nyderlandų. Linda skautišką patirtį kaupia jau nuo 1985 m., o profesiniame gyvenime dirba lektore įvairiose tarptautinėse kompanijose. Pirmoji paskaita trumpai supažindino su skautavimo pradžia ir skirtingomis pasaulinėmis skautų organizacijomis. Informaciją geriau suprasti ir įsidėmėti leido trumpi iliustraciniai filmukai bei interaktyvios užduotys, kai dalyviai buvo suskirstyti mažomis grupelėmis (skautiškai - skiltimis) ir gavę klausimus turėjo patys ieškoti informacijos, klausinėti, diskutuoti, kol ras teisingą atsakymą.

Pirmosiose dvejose akademijose buvo išreikštas nuogastavimas, kad dalyviai turi per mažai laiko susipažinimui ir skautiškos praktikos "pačiupinėjimui". Reaguojant į prašymus, po įvadinės paskaitos, dalyviai buvo suskirstyti grupelėmis ir leidosi į pažintinį pasivaikščiojimą po Birštoną. Jo metu visi turėjo galimybę ne tik pasigrožėti miestu, bet ir išmokti bent tris mazgus, naudojant miško medžiagas ir virves, pamėginti pastatyti supynes, pasimokyti orientuotis, naudojant kompasą, žemėlapį ar sekant skautiškus kelio ženklus.

Po pietų visi išsiskirstė į pasirinktas paskaitas. Dalis paskaitų leido iš arčiau susipažinti su skautavimo principais, taip pat labiau gilintis į skautų vadovo laiko bei veiklos planavimą, renginių organizavimą, nepamirštant gilesnių diskusijų apie savanorių funkcijas ir tikslus. Kita dalis paskaitų leido pagilinti ir bendresnes žinias, pritaikomas tiek skautiškoje savanorystėje, tiek profesiniame ar net asmeniniame gyvenime, tai - streso ir konfliktų valdymas, bendradarbiavimo įgūdžiai ar saugos, higienos reikalavimai bei pirmosios pagalbos įgūdžiai. Šeštadienio pavakarę dalyviai ir lektoriai susirinko bendrai diskusijai, kurios metu nagrinėjo praktinius pavyzdžius ir dalinosi patirtimi.

Diena baigėsi tradiciniu skautišku laužu, kuris nors ir turėjo persikelti į patalpą, buvo ne mažiau judrus ir gyvas, negu, kad tikrame miške. Kiekvienas dalyvavęs išmoko bent 5 skautiškus žaidimus ar dainas ir pasikrovė gera nuotaika.

Antroji diena prasidėjo filmu apie Lietuvos skautijos Tautinę stovyklą "Legenda tęsiasi". Taip dar visai švieži savanoriai, galėjo bent iš šono pamatyti, kaip atrodo tikra skautiška stovykla - tiek užsiėmimai, tiek bendra atmosfera. Po filmo visi išsiskirstė į pasirinktas paskaitas. Abi dienas lektoriai stengėsi kuo labiau sieti teoriją su praktika, naudoti interaktyvius mokymosi metodus, diskutuoti ir kitaip įtraukti dalyvius į mokymosi procesą. Taip buvo stengiamasi, kad kiekvienas ne tik gautų sausų žinių paketą, bet ir pats pradėtų kelti klausimus ir toliau domėtis sritimi.

Akademija buvo užbaigta skautės, socialinių mokslų daktarės Jolitos Buzaitytės - Kašalynienės paskaita apie vertybes ir jų įtaką organizacijos vystymuisi. "Visuomenėje yra daug apatijos ir nusivylimo, taigi svarbu ne tik tai, kas mes esame ir ką žinome, bet ir tai, kaip tomis teigiamomis žiniomis pasidaliname su kitais. Skautai turi svarbų uždavinį - mesti iššūkį kitų neigiamam mąstymui ir prielaidoms.", sakė Jolita. Panašu, kad nuo pirmųjų skautiškų akademijų prie organizacijos prisijungė bent 300 savanorių, kurie minėtą iššūkį pasirengę mesti.


Skautiška akademija įgyvendinama pagal projektą "Dievui. Tėvynei. Artimui", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015


Parengė Laima Dagytė,

Projekto komunikacijos koordinatorė

 © 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS