Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2013-11-08

Renginys fil. Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejui

Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejus kviečia į renginį, skirtą žymaus išeivijos žurnalisto, kraštotyrininko, kolekcionieriaus fil. Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejui. Renginyje dalyvaus  prof. Algirdas Avižienis, žurnalistas dr. Mykolas Drunga, prof. Zigmantas Kiaupa, B. Kviklio dukra Rūta Kulikauskienė. Renginį moderuos prof. Edidijus Aleksandravičius.
 
Renginio metu buus atidaryta paroda, kurioje bus rodomi gausios ir unikalios B. Kviklio kolekcijos eksponatai.
Renginys vyks lapkričio 12 d., antradienį, 15 val. Lietuvių išeivijos instituto  Pasaulio lietuvių bendruomenės menėje (S. Daukanto g. 25, II aukštas), paroda – III aukšte.

fil. Bronius Kviklys (1913–1990) buvo įvairių leidinių („Mūsų sportas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, „Vytis“, „Mūsų Vytis“, „Ad Meliorem!“ ir kt.) redaktorius, Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas“ bendradarbis, „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Jis net 32 metus dirbo išeivijoje kruopščiai rinkdamas iliustracinę bei faktinę medžiagą apie Lietuvos vietoves, bažnyčias, jos istoriją. B. Kviklys surinko įspūdingą lituanistikos archyvą, kuriame sukauptos vertingos spaudos, knygų, numizmatikos, filatelijos, fotografijų kolekcijos. Šis archyvas 1993 m. buvo perduotas VDU Išeivijos studijų centrui.

Ilgainiui B. Kviklys tapo atpažįstamas kaip žymus JAV lietuvių spaudos žurnalistas, kolekcininkas ir ekonomistas, kaip moralinio įsipareigojimo Lietuvai puoselėtojas. Emigracijoje surinktos įvairios medžiagos vaisius – tai fundamentalios studijos: septynių tomų veikalas „Lietuvos bažnyčios“ bei Bostone 1964–1968 m. išleista keturių tomų enciklopedija „Mūsų Lietuva“, kurioje skelbta informacija apie Lietuvos miestų, miestelių, žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją.

1984 m. Popiežius Jonas Paulius II-asis apdovanojo B. Kviklį aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą.

šaltinis: http://www.vdu.lt/lt/ivykiai/diskusija-ir-parodos-skirtos-broniaus-kviklio-100-metu-jubiliejui-atidarymas/

Kviečiame dalyvauti!


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS