Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2014-04-24

Kvietimas į dr. J. Basanavičiaus tėviškę

 

Balandžio 26 d. 12 val. Studentų skautų organizacija (trumpiau – skautai akademikai) kviečia į Basanavičiaus tėviškę Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.), kur Tautinio atgimimo ąžuolyne atminimo lentele ir akmeniu bus pažymėta skautų pasodintų ąžuoliukų vieta. 

Šiuos penkis ąžuolus, dedikuotus Brolijai, Seserijai, Skautijai, Dr. J.Basanavičiaus skautų draugovei ir Akademiniam skautų sąjūdžiui, dar pačioje skautijos kūrimosi pradžioje, 1990 m. spalio 27 d., pasodino Vilniuje įsikūrusi J.Basanavičiaus draugovė. Tuomet sesės dar kartą prisiminė tarpukaryje duotą įžodį ir pasižadėjo iš Lietuvos jaunuomenės išauginti galingą lietuvišką ąžuolyną.

Bėgant metams keitėsi skautų kartos ir šie skautiški ąžuoliukai būtų likę užmarštyje, jei ne akademijų sumanymas išleisti leidinį apie su skautais susijusias vietas. Tuomet, renkant apie tokias vietas medžiagą, užkliuvo skautiškoje spaudoje atrastos žinutės apie ąžuolyne sodintus skautiškus ąžuolus. Prireikė poros metų, kol buvo surasti ir pakalbinti to įvykio liudininkai, aptiktos muzikologo Vytauto Venckaus darytos nuotraukos, pačiame ąžuolyne surasta sodinimo vieta. Nustatant vietą dideli iššūkiai laukė į ąžuolyną atvykusio br. Romo Tupčiausko – tada sodinant aplinkui plytėjo kalvoti laukai, o dabar ten jau besuaugančių ąžuolų giria, tarsi visai kita vieta. Atmintis br. Romo nepavedė, o jo spėjimą patvirtino nuotraukos, darytos taip, tarsi iš anksto žinota apie orientyrų poreikį – į nuotraukų kampučius patekę dar dabar tebestovintys elektros stulpai, tolumoje – vandens bokštas.


Ąžuolyno sumanytojai ir puoselėtojai tikisi, kad ąžuolų giria ateities kartoms primins apie tautos pakilimo laikotarpį, kad bet kuriuo metų sezonu bus smagu atvykti ir pavaikštinėti girios takeliais. Panašaus tikimės ir mes, akademikai – kad skautai lankys šiuos skautijos atgimimą menančius ąžuolus, kaip kad dabar Palangoje lanko Skautų slėnį ir ten esantį lordo Roberto Baden-Pauelio bei Antano Smetonos inicialais pažymėtą akmenį.

Balandžio 26 d. muziejuje taip pat vyks renginys, skirtas ąžuolyno 25-mečiui paminėti. Ąžuolyno Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio giraitėje bus pasodintas pirmasis dvidešimt penkių ąžuolų guotas.

 

 

Studentų skautų organizacijos filisteriai

Daugiau informacijos telefonu 8 698 80271


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS