Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2014-09-16

SSO suvažiavimas, Kaunas 2014-10-18

Numatoma Suvažiavimo darbotvarkė:

11:00 – 11:30 val. Registracija
11:30 val. Suvažiavimo pradžia

DARBOTVARKĖ:

1. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Ataskaitos už praėjusius metus:

2.1 SSO pirmininko ataskaita;

2.2 ASD pirmininkės ataskaita;

2.3 Korp! Vytis pirmininko ataskaita;

2.4 Skyrių pirmininkų ataskaitos;

2.5 Finansininko ataskaita;

2.6 Kontrolės komisijos ataskaita.

3. Ataskaitų tvirtinimas

Pietūs. Atskiros ASD ir Korp!Vytis sueigos.

4. ASD ir Korp! Vytis reguliaminų suderinimas. 
5. 2013–2014 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas
6. Rinkimai:

6.1 SSO pirmininko;

6.2 SSO finansininko;

6.3 Kontrolės komisijos.

7. ASD ir Korp!Vytis naujų pirmininkų bei Arbiter Elegantiarum ir Arbitra Elegantiarum pristatymas.
Suvažiavimo uždarymas - 16 val.t.n. Viktorija Ambroževičiūtė

Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkė© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS