Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2015-09-13

SSO suvažiavimas, Vilnius 2015-10-17

Suvažiavimas vyks Lietuvos Mokslų Akademijoje (mažoji salė), Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, Lietuva.

Numatoma Suvažiavimo darbotvarkė:

10:30 – 11:00 val. Registracija
11:00 val. Suvažiavimo pradžia

DARBOTVARKĖ:

1. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai,
2. Ataskaitos už praėjusius metus:

2.1 SSO pirmininko ataskaita;

2.2 ASD pirmininkės ataskaita;

2.3 Korp! Vytis pirmininko ataskaita;

2.4 Skyrių pirmininkų ataskaitos;

2.5 Finansininko ataskaita;

2.6 Kontrolės komisijos ataskaita.

3. Ataskaitų tvirtinimas,

Pietūs. Atskiros ASD ir Korp!Vytis sueigos.

4. ASD ir Korp! Vytis reguliaminų suderinimas,
5. 2014–2015 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas,
6. Rinkimai:

6.1 SSO pirmininko;

6.2 SSO finansininko;

6.3 Kontrolės komisijos.

7. ASD ir Korp!Vytis naujų pirmininkų bei Arbiter Elegantiarum ir Arbitra Elegantiarum pristatymas.
Suvažiavimo uždarymas - 16 val.

 

 

senj. Paulius Šukys

Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkas


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS