Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2015-11-13

Gajos atkūrimo dešimtmetis

2015 metų, lapkričio 8 dieną, Kauno skyriaus skautai (4/5 medikų) bėgte skubėjo į 10-ąją LSMU Korp!Gaja metinę šventę po korporacijos atkūrimo.

Gimtadienis prasidėjo šventosiomis mišiomis KTU III rūmų koplyčioje, o po jų įvyko šventės atidarymas. Pirmiausiai Gajos filisteriai papasakojo apie pirmus žingsnius atkūrimo link. Vėliau atėjo laikas ir sveikinimams. Į Gajos 10-metį atvyko daug svečių, ne tik korporantų. Dalyvavo Corp!RePublikos, Grandies, teisininkų korporacijos „IUSTITIA“, Korp!Vytis ir ASD korporacijų atstovai, švente pasidžiaugti atkeliavo ir ateitininkų sąjūdžio valdyba. Visi šiltai pasveikino korporantus, linkėjo jiems daugiau tokių dešimtmečių bei įteikė smulkias dovanėles. Mes padovanojome, mūsų garbės nario, Antano Saulaičio knygą „Slenkstis“, bei sesių Ievų (Rubavičiūtės ir Valančiūtės)  iškeptą, skanų obuolių pyragą. Po sveikinimų Korp!Gajos pirmininkė trumpai pristatė korporacijos metinę ataskaitą: kokius darbus nuveikė, kurie renginiai pasirodė patys svarbiausi. Pasibaigus šventės atidarymui atėjo metas mini forumui, kurio tema buvo „Vesti į gyvenimą – gydytojo misija.“

 

Pirmoji pranešimą skaitė jaunimo linijos savanorė Aldona. Ji papasakojo apie jaunimo liniją, aiškino kaip atpažinti ir padėti apie savižudybę galvojantiems žmonėms. Pristatė įvairius faktus ir mitus susijusius su savižudybe.

Antrasis pranešėjas - LSMU KK Centrinės reanimacijos skyriaus vedėjas, gyd. anesteziologas-reanimatologas Vidas Pilvinis. Gydytojas pasidalino savo patirtimi, išgyvenimais. Papasakojo apie donorystę Lietuvoje ir užsienyje.

 

Mini forumą užbaigė gydytojas kardiologas, prof. habil. dr. Arvydas Šeškevičius, kuris pasakojo apie paliatyviąją mediciną, realijas Lietuvoje, pagrindines problemas ir paliatyviosios pagalbos svarbą.  Galiausiai publiką savo gitaros stygų virpėsiais kerėjo klierikas, ateitininkas Vincentas.  Na o kaipgi gimtadienis be torto? Taigi metinės šventės pabaigoje visi nuskubėjome paragaut Korp!Gajos torto, pabendravome su kitais korporantais ir išsiskirstėme namo.

 

 Kand. Daiva Vilčiauskaitė


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS