Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2015-11-19

Korp!Neo-Lithuania 93-čiasis gimtadienis

Kiekvienais metais įvairūs gimtadieniai pakylėja mus visus į bendrą gyvumą. Jie ne tik jaudina, priverčia susimąstyti, bet ir suvienija susirinkusius žmones.

Būtent Lapkričio 14 dieną Akademinė skaučių draugovės, bei studentų skautų korporacijos Vytis atstovai kartu šventė ir Tautinės Lietuvių Studentų korporacijos Neo – Lithuania 93 metų gimtadienį.

Gimtadienio sveikinimų dalį pradėjo korporacijos filisteliai. Pirmiausia susirinkusiems į oficialią šventės dalį buvo primintos korporacijos misijos, nuveikti darbai, bei didūs siekiai. Ypatinga reikšmė buvo suteikta savo užsibrėžtų tikslų siekimui, priminta patriotiškumo, bei Lietuvos tautiškumo saugojimo svarba.

Pateikiama: „11.jpg“

Pateikiama: „11.jpg“

Po kalbų atėjo eilė ir sveikinimams. Vėliau iškilmingos ceremonijos metu buvo suteikiamos korporacijos spalvos dviems juniorams. Kadangi narystė korporacijoje trunka visą gyvenimą, Neo- Lithuania junioras turi apytiksliai 1-2 metus apsispręsti, ar tikrai nori tapti korporantu, ir, kai jaučia, jog yra pasiruošęs, gali laikyti junioro egzaminą. Jo metu patikrinamos žinios apie korporaciją, įvertinama įgyta patirtis junioraujant bei motyvacija aktyviai dalyvauti korporacijos veikloje. Gimtadienis tapo dviguba švente, tad reikėjo ir tinkamai atšvęsti.

Atėjo metas ir korporacijos linksmajai daliai. Tai unikali, korporantų viena mėgiamiausių švenčių – alutis. Ši slapta viduramžių laikų studentiška šventė, persikėlė į pačią Kauno senamiesčio širdį. Visi korporantai ir svečiai galėjo patys susipažinti su šventės tradicijomis.  Juniorai išjudino iš vietų ne tik savo gera nuotaika, bet ir šokiais. Šventė truko iki pat vėlyvo vakaro, visi kartu šėlome kiek tik sveikata leido.

 

Kandidatė Gabija ir junjoras Lukas


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS