Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-03-04

Vasario 16-tosios šventė

Kiekvienas lietuvis savo širdyje nešiojasi Tėvynę. Tai mūsų jūra, miškai, pievos upės, miestai, kalba, kultūra, religija, tradicijos ir savbiausia – žmonės. Kiekvienam skautui šios vertybės yra kertinis gyvenimo pagrindas. Mūsų šūkyje  „DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI!“  visa tai puikiai atsispindi. Taigi, šią nuostabią šventę paminėjo ir Studentų skautų organizacijos Kauno skyrius.

Ankstyvą antradienio rytą visi susirinkome Kuano Prisikėlimo bažnyčioje, kur dalyvavome šventose mišiose. Jos buvo gana įspūdingos, nes jose buvo gausu jaunimo, koorporacijų ir organizacijų, skambėjo nuostabios Lietuviškos giesmės ir dainos. Po Šv. mišių visi dalyvavo tradicinėje Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisenoje. Po eisenos kiekvienas galėjo pasirinkti ir užsiimti savo mėgstama veikla: klausytis koncertų, vaikščioti po muziejus, grožėtis spektakliu, kinu...

Šitaip paminėjus šią dieną mano šventė dar nesibaigė. Aš ir fil. Ieva Rubavičiūtė, iškilmingai pasipuošusios, atstovavome Akademinę skaučių draugovę korp! Fraternitas Lituanica ir korp! TauTiTo tradiciškai rengiamoje vasario 16 minėjimo šventėje Kauno tvirtovės VII forte.

Šventė prasidėjo himno giedojimu, kuris senove dvelkiančiame forte skambėjo dar jausmingiau ir gražiau. Vėliau klausėmės sveikinimo kalbų. Po įžangos korp! Fraternitas Lituanica kandidatai pristatė savo koorporaciją ir papasakojo apie vieną žymiausių ir garbingiausių Lietuvos daktarų – Joną Basanavičių. Jonas Basanavičius (1851-1927) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas. Prisistatė ir svečiuose buvusi Latvijos Fraternito koorporacija.

Pasibaigus oficialiajai daliai, visi rinkomės į paslaptingą alučio-giručio salę. Čia laikydamiesi visų įdomių papročių, tradicijų ir žinoma taisyklių visi linksminomės ir minėjome šią nuostabią šventę. Prie bendruomeniško koorporacijų stalo nuolatos skambėjo dainos ir įvairūs koorporantiški pašnekesiai. Kelias dainas užvedė ir mūsų organizacija. Pasibaigus šventei visi šokome gretimoje salėje, kur mus puikiai pašokdino fil. Paulius ir jun. Tadas. 

Taip gražiai ir linksmai mes paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Ad meliorem!

Kandidatė Gintarė Valterytė

 

 


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS