Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-05-07

Konventas‘ 16 ASD kandidatės akimis

Pirmasis konventas kiekvieno nario atmintyje neabejotinai palieka kitokį požiūrį į korporacijas. Man tai buvo taip pat pirmasis susipažinimas su kitų korporacijų veikla ir atstovais.

Šis konventas prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jonų bažnyčioje.  Vėliavomis teko pasigrožėti ne tik Šv. Mišių metu, bet ir eisenoje ir konvento atidarymo metu. Korporacijų konventą šiemet organizavo Korp! Tilia. Konvento atidarymą puošė nuostabios Vilniaus universiteto aulos lubos.

 

Bet lubų grožis ir vargonų spindesys neatitraukė korporantų dėmesio nuo korporantų sveikinimo kalbų, kurią iš SSO pusės pasakė t.n. Ieva Valančiūtė. Visi sveikino susirinkusius ir linkėjo produktyvaus darbo senjorams šimtmečio minėjimo ir deklaracijos temomis, taip pat nepaklysti junjorams orientacinio metu.

Senjorų idėjų šimtmečio tematika neteko išgirsti, bet girdėjau, kad skautai akademikai neblogai pasidarbavo. Tačiau orientacinio dalyje pūslę teko prisitrinti ir su „Vilnius research“ komanda į trijų kryžių kalną užkopėme  antri. Užuominos buvo įdomios ir tikrai istoriškos, o ar jūs išgvildentumėte: „Sutikti jo vaikų jau metus su puse negali, nebent laikai kokį už sofos užmetęs“? Taigi istoriškai apsišvietę ir senamiestį patyrinėję sugebėjome visas 10 užuominų išgvildenti. 

Tolimesnė dalis- pasiruošimas alučiui, kur broliai nešiojo stalus, o sesės degė žvakes ir dėliojo užkandžius. Pasiruošimo metu jautėsi bendra korporacijų junjorų darbo dvasia. Į alutį susirinko tiek daug korporantų, kad net kėdžių nebeužteko, todėl didžioji dalis junjorų mėgino nesulaužyti suolų savo gausa viso alučio metu. Aišku, jiems daug sėdėti neteko, nes vos paskelbus alučio pradžią pradėjo dunksėti virš 30 bokalų. Ir aš ten buvau alų midų gėriau per kasas varvėjo, junjorų gailėjau. Alutis prabėgo greitai ir sklandžiai, atliktos širdžiai mielos skautų tarpe žinomos dainos ir keletas naujų, dainorėlis po ranka visada pagelbėdavo nepamesti žodžių. Be dainų įvyko ir šokiai bei  poezijos eilės. Nors ir skambanti baisiai, bet tai pat linksma alučio dalis - bausmių vykdymo stebėjimas. Pirmą kartą teko špagas išvysti, tik deja jomis niekas nesifektavo, gal dar kada teks išvysti jomis mosuojant.

Pirmojo konvento įspūdžiai gausūs ir tikrai nuotaikingi, atradau dar vieną akademinio skautavimo pusę, kuri nustebino.

Kand. Daura Polonskytė


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS