Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-05-16

Lietuvos studentų korporacijų konvento nutarimas

LIETUVOS STUDENTŲ KORPORACIJŲ KONVENTAS

 

2016 04 16

 

NUTARIMAS

 

                   I.    Korporacijų atstovų susirinkimas:

 

1.  Korporacijų atstovų susirinkimas siekia atspindėti Lietuvos korporacijų nuomones rūpimais klausimais.

2.  Atstovų  susirinkimo funkcijos:

a)  vykdyti konvento nutarimus;

b)  kelti naujas iniciatyvas;

c)  spręsti einamuosius klausimus.

3.  Kiekviena korporacija suteikia savo atstovui įgaliojimus išreikšti visos korporacijos poziciją.

4.  Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus, studijų semestro pradžioje.

5.  Susirinkimus organizuoja Lietuvos korporacijos rotacijos pagal abėcėlę principu.

6.  Susirinkimo data pranešama ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

7.  Susirinkimą organizuojanti korporacija įsipareigoja likus nemažiau kaip dviem savaitėms iki susirinkimo datos atsiųsti visoms korporacijoms susirinkimo dienotvarkę. Dalyvaujančios korporacijos taip pat gali teikti savo pasiūlymus dėl dienotvarkės.

8.  Kiekvienas atstovas turi būti pasiruošęs pristatyti savo korporacijos poziciją visais dienotvarkės klausimais.

9.  Kiekviena korporacija turi pranešti apie savo nedalyvavimą bei pateikti elektroninio laiško forma savo nuomonę dienotvarkės klausimais.

10. Susirinkimas negali įvykti, jei jame dalyvauja mažiau nei 5 korporacijos.

 

                II.    Balsavimas

 

1.  Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

2.  Dėl rimtų priežasčių negalinti dalyvauti korporacija savo poziciją turi pateikti nuotoliniu būdu taip, kad su ja galėtų susipažinti kitos korporacijos. Tokiu atveju ta korporacija neturi teisės balsuoti.

3.  Visų korporacijų balsai yra lygiaverčiai. Kiekviena korporacija turi po vieną balsą. SSO turi vieną balsą.

 

                 III.    Konventas

 

1.   Konventas – korporacijų narių susirinkimas, kurio metu sprendžiami visoms korporacijoms reikšmingi klausimai.

2.   Pagrindinė konvento funkcija – puoselėti Lietuvos korporacijų bendradarbiavimą.

3.   Prieš atstovų susirinkimą, visos korporacijos, paskatinus organizatoriams, turi atsiųsti savo pasiūlymus dėl konvento metu rengiamų diskusijų temų, su kuriomis turi būti supažindintos visos korporacijos.

4.   Konventas yra organizuojamas kas dvejus metus. Atstovų susirinkimas gali nuspręsti konventą nukelti kitiems metams, jei toks sprendimas priimamas vienbalsiai.

5.   Konventas negali būti nukeltas du kartus iš eilės.

6.   Jei yra poreikis konventą rengti dažniau nei kas dvejus metus, už tai korporacijų atstovų susirinkimas turi nubalsuoti vienbalsiai. 


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS