Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-09-20

SSO suvažiavimas, Klaipėda 2016-10-15

Brangūs Akademikai!

Informuoju ir visos Vadijos vardu kviečių jus į Studentų Skautų Organizacijos visuotinį pilnateisių narių suvažiavimą, kuris vyks 2016m. spalio 15d. Klaipėdoje, H. Manto g. 84, Lietuva.

Numatoma Suvažiavimo darbotvarkė:

11.00 – 11.30 Registracija
11.30 Suvažiavimo pradžia

Darbotvarkė:


1.     Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.      Ataskaitos už praėjusius metus

 2.1  SSO pirmininko ataskaita; 
 2.2. Finansininko ataskaita;
 2.3. ASD ir  Korp! Vytis pirmininkų ataskaita; 

 2.4  Skyrių pirmininkų ataskaitos; 

 2.5. Kontrolės komisijos ataskaita.
3.  Ataskaitų tvirtinimas
4.  2015  – 2016 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas
5. Rinkimai:
  5.1  SSO pirmininko;
  5.2  SSO finansininko;
  5.3. Kontrolės komisijos rinkimai.
  
Pietūs. Atskiros ASD ir Korp! Vytis sueigos.

6. ASD ir Korp! Vytis naujų pirmininkų bei Arbiter Elegantiarum ir Arbitra Elegantiarum pristatymas;
7. Fil. Eglės Verseckaitės - Grzeskowiak raportas apie reguliaminų peržiūros progresą.                           

 

16.00 val. Suvažiavimo uždarymas.

 

Pagarbiai,

t.n. Gintarė Laukytė

Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkė


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS