Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-10-18

Tautinės stovyklos dainų konkursas

2018 metais sueis 100 metų nuo tada, kai 1918 m. Lietuvoje buvo įkurta pirmoji lietuviška skautų draugovė. Per šiuos 100 metų Lietuvos skautų judėjimas patyrė daugybę nuotykių ir sunkių išbandymų: Lietuvių skautų dainos skambėjo nepriklausomos tarpukario Lietuvos miestuose, skautų sueigose bei stovyklose, vėliau, prasidėjus karui, dainos stiprino lietuvių dvasią sunku metu, šildė žmones Sibiro tremtyje, telkė lietuvius karo pabėgėlių stovyklose Europoje, lydėjo laivuose pekeliui į naują gyvenimą laisvuose kraštuose Europoje, Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ar Australijoje. Skautų dainos pasklido po pasaulį, padėjo išsaugoti lietuvių kalbą, puoselėti papročius, burti lietuvių bendruomenes. Galiausiai, Atgimimo metais skautų dainos grįžo į Lietuvą, skambėjo nepriklausomybės mitinguose ir Baltijos kelyje, pripildė Lietuvos miškus ir skautų stovyklas, padėjo Lietuvai vėl tapti nepriklausoma. Su skautiškomis dainomis užaugo kelios kartos žmonių visame pasaulyje, vadinančių vieni kitus broliais ir sesėmis ir pasiryžusių gerais darbais tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui...

 

Kviečiame tęsti skautišką istoriją ir sukurti 2018 m. Tautinės stovyklos dainą!

Lietuvių skautų sąjunga ir Lietuvos skautų organizacijos skelbia 2018 m. skautų Tautinės stovyklos dainos konkursą!

 

2018 metais Pasaulyje vyks net trys lietuviškos skautų tautinės stovyklos – Lietuvoje, Australijoje ir Šiaurės Amerikoje. Norime, kad visas šias stovyklas sujungtų bendra lietuviška skautiška daina. Kviečiame dainuojančius ir kuriančius skautus teikti pasiūlymus šimtmečio Tautinės stovyklos dainai!

Reikalavimai Tautinės stovyklos dainai:

- Daina turėtų būti melodinga, kad tiktų dainuoti gamtoje, stovykloje, prie laužo, pritariant akustiniais instrumentais ar „a capella“.

- Dainos nuotaika ir tekstas turėtų pažymėti svarbią progą – 100 metų lietuviškosios skautijos jubiliejų, kurį 2018 m. švęs lietuviai skautai visame pasaulyje.

- Dainos tekstas turi būti parašytas lietuvių kalba.

- Svarbios temos į kurias prašome atsižvelgti: lietuvių skautų vienybė (brolybė ir seseriškumas), lietuviškoji skautija visame pasaulyje (pasaulio Lietuva), skautų veiklos šimtmetis, skautų kartos ir bendravimas tarp kartų, skautų istorijos tęstinumas, skautų vertybės, skautiška tarnystė (pagalba artimui), skautiški nuotykiai, gamta.

Konkursui reikia pateikti dainos atlikimo įrašą bet kokiu skaitmeniniu audio formatu. Darbus konkursui prašome atsiųsti el.paštu, adresu: tautinestovykla2018@gmail.com.

Darbų laukiame iki 2016 m. gruodžio 25 d.

Kokursui pateiktus darbus vertins specialiai tam sudaryta Pasaulio lietuvių skautų ir Lietuvos skautiška organizacijų atstovų komisija.

 

Konkurso nugalėtojų laukia:

– Pagrindinis prizas - Nemokamas kelialapis į 2018 m. Tautinę stovyklą “Laužų karta” Lietuvoje.

– Galimybė profesionaliai įrašyti į išleisti specialiai stovyklai skirtą dainos įrašą (single’ą);

– Dainos autorių vardai taps lietuviškosios skautybės istorijos dalimi, bus viešinami, pasirodys stovyklos leidiniuose, knygose ir kituose viešuose pristatymuose.


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS