Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2011-03-08

Išrinkta Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo pirmininkė

 

Šių metų kovo 2 d. Lietuvos skautiškų organizacijų susitikime, remiantis jau metus laiko galiojančiu Apskritojo stalo Reglamentu, buvo išrinkta Apskritojo stalo pirmininkė. Ja pakartotinai metų kadencijai tapo Lietuvos skautijos atstovė vyresn. sktn., gilv., fil. Gražina Kačergytė.

 

Taip pat posėdyje buvo svarstytas artėjančios Jubiliejinės stovyklos juridinis statusas, paruošiamieji stovyklos darbai. 

 

Remiantis Reglamentu, nuo 2010 m. Apskritasis stalas veiklą plėtoja šiomis kryptimis: 

­ skautų organizacijų veiklos koordinavimo plėtojimo, vadovaujantis skautų judėjimo įkūrėjo lordo Roberto Baden-Powell‘io suformuluotomis vertybėmis;

­ Lietuvos skautų istorijos puoselėjimo ir teigiamo vieningo skautų įvaizdžio formavimo;

­ bendradarbiavimo organizuojant bendrą Jubiliejinę stovyklą 2013 m.;

­ skautiškų organizacijų veiklos koordinavimo organizuojant tradicines šventes,  renginius ir mokymus, rengiant ir leidžiant skautišką literatūrą;

­ siekiant neformaliojo ugdymo pripažinimo Lietuvoje. 

 

Pagrindinės pirmininkės atsakomybės bus organizuoti ir vesti posėdžius, užtikrinti vidinę komunikaciją tarp Apskritojo stalo narių, atstovauti bendrai suformuluotai Apskritojo stalo nuomonei ir pozicijai. Taip pat į pirmininkės pareigas įeis Etikos ir ginčų sprendimo darbo grupės koordinavimas.

 

Apskritojo stalo posėdžiai ir susitikimai yra atviri visoms skautiškoms organizacijoms ir socialiai atsakingiems, skautiškas vertybes puoselėjantiems Lietuvos piliečiams ir rėmėjams.

 

 

Kur yra noras, ten yra kelias! (B.P.)

 

 

 

          Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo informacija

 


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS