Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2011-11-29

Korp! Vyris ir ASD dalyvavo T.L.S. Korp! „Neo-Lithuania“ 89-ajame gimtadienyje

2011 m. lapkričio 12 d. Korp! Vytis ir Akademinės skaučių draugovės atstovai (t.n. Berta Gruodytė, t.n. Virginija Batavičiūtė, fil. Paulius Valatka ir fil. Vytenis Simokaitis) dalyvavo T.L.S. Korp! „Neo-Lithuania“ 89-ajame gimtadienyje.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Vytauto bažnyčioje. Po šv. Mišių visi korporantai žygiavo Kauno gatvėmis linksmai traukdami dainas apie Lietuvą iš Korp! "Neo-Lithuania" dainorėlių. Taip pat pagerbėme Korp! "Neo-Lithuania" garbės narius: Juozą Tumą – Vaižgantą ir Joną Mačiulį – Maironį.

Vakare prasidėjo oficialioji šventės dalis, kurioje Korporaciją sveikino kviestiniai svečiai ir kitų korporacijų atstovai. Vėliau šventė tęsėsi tradiciniu korporantišku "Alučiu". Korp! Vytis ir ASD susilaukė pagyrimų už šaunias dainas "Alučio" metu!

 

Korporantai žygiuoja Kauno gatvėmis

Korporantai žygiuoja Kauno gatvėmis

 Korp! Vytis ir ASD atstovai sveikina Korp! "Neo-Lithuania" pirmininką

Korp! Vytis ir ASD atstovai sveikina Korp!


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS