Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-01-10

Telšių miestas bendradarbiaus rengiant Jubiliejinę stovyklą „Gėrio pėdomis...“

Sausio 5 d. Telšių vyskupijos jaunimo centre buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Telšių rajono savivaldybės mero Vytauto Kleivos ir Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis... 2013 “ viršininko sktn. sk. v. Viliaus Viktoravičiaus dėl pagalbos organizuojant stovyklą.

Sutarties pasirašymas reiškia, kad Jubiliejinė stovykla tikrai galės būti organizuojama Telšiuose,  prie Masčio ežero. Telšių meras pažadėjo ir parašu patvirtino, kad nemokamai skirs beveik 10 ha. teritoriją stovyklos reikmėms, puikioje vietoje Masčio ežero pakrantėje. Taip pat buvo pažadėta visokeriopai padėti rengiant stovyklą.

Puiki žinia visiems mums, broliai ir sesės! Tikimės, kad jūs jau ruošiatės stovyklai. Kaip matote stovyklos viršininkas su stovyklos štabu nesnaudžia, kad stovykla būtų kuo įdomesnė kiekvienam iš mūsų. Tikimės, kad ir Jūs ruošiatės šiam svarbiam skautiškam renginiui. Jei turite pasakojimų, kaip vyksta pasiruošimas stovyklai Jūsų vienete, parašykite- visiems bus smagu išgirsti, o galbūt ir panaudoti Jūsų idėjas bei patarimus kituose vienetuose.

Laukiame Jūsų laiškų adresu jubiliejinestovykla@gmail.com

Nuotraukų aut.: gilv. Gintautas Stulga

Jubiliejinės stovyklos Viešųjų ryšių skyriaus informacija


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS