Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-03-10

Projekto šūkis - "Įgūdžiai gyvenimui"

„Teprisimena kiekvienas draugininkas, kad be pareigų savo skautams jis taip pat turi pareigų ir Skautybei, kaip visumai. Mūsų tikslas - padaryti iš skautų gerus piliečius - iš dalies tarnauja krašto gerovei, kad jis turėtų tvirtą, patikimą piliečių bendruomenę, kurių draugystė ir „rungtynių“ jausmas išlaikytų juos vieningais viduje ir taikoje su užsienio kaimynais“

Iš: Robert Baden-Powell „Skautų vadovui"

Jei galėtum išvardinti 3 dalykus, kuriuos išmokai skautuose, kas tai būtų?

Organizuotumas, darbas komandoje, laiko valdymas? O gal... Tiesiog buvimas geru žmogumi - galvojimas apie kitus, rūpestis, nugalėta iššūkių baimė, atsakomybė?

„Įgūdžiai gyvenimui“ – tokia tema pasitinkame ateinančius dvejus metus. Aiškus, tačiau kartu ir truputį sudėtingas žodžių derinys. Bet į visus sąvokų formulavimus visada paprasčiausia žiūrėti per asmeninę patirties prizmę. Juk kiekvienas iš mūsų dalyvavo bent vienoje stovykloje – vedė vakaro laužą, o po to nepasimetė , kai reikėjo netikėtai „užvesti“ didelę auditoriją, virė  košę ant laužo, todėl išvažiavęs iš gimtojo miesto studijuoti, jau nebadavo tarp kelionių pas mamą, vadovavo draugovei, todėl atėjęs į darbą jau žinojo, kaip reikia planuoti laiką, bendrauti su skirtingais žmonėmis ir nebijojo prisiimti atsakomybės ar dirbti savarankiškai... Sąrašas juk galėtų būti begalinis. Mes patys kartais pernelyg sudėtingai galvojame – kokie tie įgūdžiai, kuriuos gavau skautuose. O juk dauguma jų yra tie, kuriuos naudojame kasdien, tie kurie atrodo savaime suprantami, tačiau iš tiesų yra išmokti būtent skautiškoje aplinkoje.

O jeigu galėtum pasirinkti – ką dar išmoktum, tobulintum? O gal pasidalintum su kitais? Per ateinančius metus prie skautiško judėjimo planuoja prisijungti daugybė naujų vadovų ir vaikų. Kaip sklandžiai jie įsijungs į skautišką veiklą, kiek sėkmingas bus jų darbas ir kiek jų iš tiesų pasiliks - viskas priklauso tik nuo mūsų.

Pabūkim ne tik savo skautiško vieneto, bet ir viso judėjimo, visos šalies statytojais. Viskas prasideda čia ir dabar.

Projektas „Dievui. Tėvynei. Artimui“  vykdomas bendradarbiaujant trims skautiškoms organizacijoms: Lietuvos skautijai, Lietuvos skaučių seserijai ir Studentų skautų organizacijai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 

 

Bendras darbas:

Visi gali išmokti gaminti valgyti:



© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS