Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-03-15

Kovo 11-osios minėjimas su korporantais

Kovo vienuoliktosios ryte Akademinė skaučių draugovė ir Korp!Vytis korporantai susirinko Nepriklausomybės aikštėje į oficialių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimą.Ten sutikome ir draugus iš Korp! Tautito. Nors saulė mums ir nesišypsojo, bet nuotaika buvo pakili. Gražiai besišypsodami, su puikiomis savo vėliavomis pasitikome trijų Baltijos valstybių vėliavas, išklausėme sveikinimo kalbų bei salvių, pagerbiančių Lietuvą. Pripažinsiu, turbūt ne vienas nuo jų krūptelėjome. Po vėliavų pakėlimo ceremonijos leidomės į iškilmingą žygiavimą Gedimino prospektu.

Po parado visi patraukėme į šventas mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Bažnyčia buvo pilnut pilnutėlė, matėme daug vėliavų, tarp jų pastebėjome savo geriausių draugų - Corp!RePublica vėliavą.

Pasibaigus mišioms keturios korporacijos (ASD, Korp! Vytis, Korp! Tautito bei Corp! RePublica) pakletomis galvomis ir su vėliavomis priešaky patraukėme į Gedimino kalną, ant kurio sustoję ratu sugiedojome Lietuvos himną bei studentų himną „Gaudeamus“.

19 val. vakare į barą „Būsi trečias“ susirinko labai daug korporantų - tiek skautų, tiek ir Corp!RePublica narių. Visi įdėmiai klausėmės Gintauto Babravičiaus pranešimo apie Roko maršus. Jei kas nežinote, Roko maršai įnešė nemažą indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Buvo labai įdomu! Vėliau klausėmės  korporacijų junjorų sveikinimo. Ačiū jiems! O po to šaunieji „Prienų kukuliai“ išjudimo visus, šėlome kiek tik sveikata leido.

Buvo labai smagu paminėti šią Lietuvai svarbią datą korporantų būryje!


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS