Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-05-21

Skautiškų akademijų ataskaita - aprašymas

Šeštadienio rytą iš visos Lietuvos į Molėtų rajoną susirinko visas šimtas skautų ir dar tik ketinančių jais tapti. Per dvi mokymų dienas stengtasi paliesti teorinius ir praktinius darbo su jaunimu, neformaliojo ugdymo, skautamokslio pagrindų ir asmeninio tobulėjimo (pavyzdžiui, streso valdymo ar bendradarbiavimo, lyderystės įgūdžių) aspektus.

Šeštadienio rytas prasidėjo įvadine lektoriaus iš Serbijos Milutin Milosevič paskaita, kurioje buvo pristatytas skautiškas judėjimas, metodas, istorija ir užkabinti gilesni klausimai, pavyzdžiui, skautavimo ryšys su skirtingomis religijomis. Milutin susirinkusius supažindino su tarptautinės bendruomenės aktualijomis ir iš karto davė platesnį suvokimą apie skautiško judėjimo mastą, kadangi pats 7-nerius metus buvo atsakingas už Suaugusių savanorių paieškų, apmokymų ir palaikymo strategijų kūrimą ir rekomendacijas 40-tyje Europos šalių skautų organizacijų.


Po stipraus įvado, dalyviai išsiskirstė po pasirinktas paskaitas. Dalis jų pas tą patį lektorių truko visą dieną taip labiau įsigilinant į temą, kitas - po pietų galima buvo keisti ir taip per dieną aplankyti 2-3 skirtingas, tokiu būdu paliečiant daugiau temų. Po visos dienos paskaitų buvo organizuojama atvira erdvė su lektoriais, taigi per dieną nespėtus išsiaiškinti klausimus vakare buvo galima asmeniškai aptarti su konkrečiu lektoriumi. Antrą mokymų dieną pasirinktos paskaitos truko visą dieną ir taip dalyviai pasirinktą temą galėjo išnagrinėti ne tik teoriškai, bet ir labiau pritaikyti per praktinius užsiėmimus.


„Aš buvau Mykolo Valainio paskaitoje apie amžiaus tarpsnių psichologiją. Iš tiesų sužinojau daug naujo ir manau tai bus naudinga ne tik dirbant su vaikais skautuose. Iki šiol niekad nebuvau susimąsčius, kad mažesni vaikai jaučia poreikį būti su kuo didesniu būriu bendraamžių, o augant tas poreikis traukiasi ir grupė mažėja. Dar patiko, kad visi noriai dalinosi jau sukaupta darbo su jaunimu patirtimi ir iš karto buvo galima viską pritaikyti skautiškoms situacijoms ir pasidalinti problemų sprendimais" - pasakojo Gabija iš Vilniaus.


„Labai patiko Milutino paskaita apie koučingą ir mentorystę („Mokymosi / tobulėjimo metodai savanoriškoje organizacijoje“). Labai gerai suderinta teorijos ir praktikos dalys, todėl pavyko sujudinti galvą naujoms idėjoms ir mintims, kaip geriau spręsti problemas ar klausimus skautiškame vienete - kada duoti teisingus atsakymus, o kada skatinti pačius skautus juos rasti.“ -
įspūdžiais dalijosi Eglė iš Kauno.


Trys jauni būsimieji vadovai iš Marijampolės vienas per kitą entuziastingai dalijosi įspūdžiais iš lektoriaus Vytauto Rukštelės paskaitos apie konfliktų valdymą. „Teorija buvo gal kiek nuobodoka, bet praktika labai patiko! Tikrai viskas pravers gyvenime - labai įdomu!“. O būsimos vadovės iš Panevėžio krašto maloniai atsiliepia apie kitą Vytauto paskaitą - „Skirtingos apimties lauko renginių vaikams ir jaunimui organizavimas“ - „daug naujo sužinojome, darėmės žygių planus, o mazgų rišimas priminė, kad esame tikruose skautiškuose mokymuose“.


Skautų akademija pačių dalyvių  poreikiu ir iniciatyva virto tikru skautišku savaitgaliu - šeštadienio vakarą visi rinkosi į tradicinį laužą, kur netilo dainos ir dar niekada nematyti žaidimai. Dalyviai nesiskirstė net po tradicinio skautiško atsisveikinimo ir labos nakties palinkėjimo - iš rankų į rankas keliavo gitara, džiugino naujos pažintys, idėjos ir diskusijos apie dienos paskaitas. „Labai patiko vakarinis laužas ir prie jo tvyrojęs bendrumo jausmas“ - džiaugiasi būsimas skautas Kšištofas iš Vilniaus - „geras savaitgalis, kai atrodo intensyviai mokaisi, bet kartu ir labai pailsi, visiškai atitrūksti nuo rutinos“.


Akademija buvo užbaigta tradicine rikiuote, šūkiais, padėkomis ir oficialių mokymų pažymėjimų įteikimu. Projekto „Dievui. Tėvynei. Artimui“ mentorė Virginija Lučunienė džiaugiasi, kad į šią akademiją ne tik atvažiavo daug jos kviestų žmonių, bet jau yra aišku, kad kai kuriuose miestuose tikrai atsiras nauji skautiški vienetai. Pavyzdžiui, vienoje Ukmergės mokyklų jau yra grupelė vaikų, su kuriais rengiamasi dirbti. Vilniaus mieste Virginijos padedami naujieji vadovai kurs tris draugoves, kuriose bus per 70 vaikų.


Visų trijų organizacijų atstovai taip pat džiaugiasi pirmosios akademijos sėkme. Tai, kad susirinko 100 motyvuotų, jaunų vadovų tik patvirtina tokio projekto poreikį ir įkvepia naujiems darbams.

Parengė projekto komunikacijos koordinatorė

Laima Dagytė


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS