Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2017-09-14

Suvažiavimas

Visos Vadijos vardu kviečių jus į Studentų Skautų Organizacijos visuotinį pilnateisių narių suvažiavimą, kuris vyks 2017m. spalio 14d. Kaune.


Numatoma suvažiavimo darbotvarkė:

10:00-10:30 Registracija

10:30 Suvažiavimo pradžia

1. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

2. Ataskaitos už praėjusius metus:

2.1 SSO pirmininko ataskaita

2.2. Finansininko ataskaita

2.3. ASD ir Korp! Vytis pirmininkų ataskaita

2.4. Skyrių pirmininkų ataskaitos

2.5. Kontrolės komisijos ataskaita

3. Ataskaitų tvirtinimas

4. 2016 – 2017 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas

5. Rinkimai:

5.1. SSO pirmininko

5.2. SSO finansininko

5.3. Kontrolės komisijos rinkimai

6. Siūlomi reguliaminų pakeitimai

Pietūs. Atskiros ASD ir Korp! Vytis sueigos.

7. ASD ir Korp! Vytis naujų pirmininkų bei Arbiter Elegantiarum ir Arbitra Elegantiarum pristatymas

8. Balsavimo dėl reguliamino pakeitimų pristatymas

9. Artėjantis skautybės šimtmetis ir TS

16.30 val. Suvažiavimo uždarymas.

Registruojamės ir susitinkame suvažiavime bei Metinėje!


Pagarbiai,

t.n. Gintarė Laukytė

Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkė


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS