Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2018-09-14

Suvažiavimas 2018-10-20

Mieli kamiltonai!

 

Informuoju bei visos Vadijos vardu kviečių jus į Studentų Skautų Organizacijos visuotinį pilnateisių narių suvažiavimą, kuris vyks 2018m. spalio 20d. Vilniuje. Tiksli vieta bus pateikta visai netrukus.

 

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

10:00-10:30 Registracija

10:30 Suvažiavimo pradžia

 

1. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

2. Ataskaitos už praėjusius metus:

2.1 SSO pirmininko ataskaita

2.2. Finansininko ataskaita

2.3. ASD ir Korp! Vytis pirmininkų ataskaita

2.4. Skyrių pirmininkų ataskaitos

2.5. Kontrolės komisijos ataskaita

3. Ataskaitų tvirtinimas

4. 2017 – 2018 m. kadencijos Vadijos atsistatydinimas

5. Rinkimai:

5.1. SSO pirmininko

5.2. SSO finansininko

5.3. Kontrolės komisijos rinkimai

6. Siūlomi reguliaminų pakeitimai

 

Pietūs. Atskiros ASD ir Korp! Vytis sueigos.

 

7. ASD ir Korp! Vytis naujų pirmininkų bei Arbiter Elegantiarum ir Arbitra Elegantiarum pristatymas

8. Balsavimo dėl reguliamino pakeitimų pristatymas

9. Kiti klausimai

 

16.30 val. Suvažiavimo uždarymas.

 

 

Registruojamės ir susitinkame suvažiavime bei Metinėje!


Pagarbiai,

senj. Povilas Dabrila

Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkas

 


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS