Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2019-02-26

Suvažiavimas 2019-03-30

Mieli Akademinės skaučių draugovės ir Korp! Vytis nariai!
Kviečiu visus Jusi dalyvauti Studentų skautų organizacijos pilnateisių narių Suvažiavime, kuris vyks Kovo 30d. (KTU Santakos slėnis, K. Baršausko g. 59, Kaunas). 
Suvažiavimo programa:
8:45 - 9:00    Atvykimas ir registracija (prašome neveluoti, dėl laiko stokos)
9:00 - 10-00  Suvažiavimas

1. Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

2. Ataskaita už praėjusius metus:

2.1. Finansininko ataskaita

3. Ataskaitų tvirtinimas

4. Organizacijos pavadinimo keitimo projekto pristatymas

5. Siūlomi įstatų pakeitimai:

 

  • Siūloma: nurodyti buveinės keitimo tvarką.
  • Siūloma: veiklos tikslus nurodyti kartu su veiklos sritimis bei rūšimis.
  • Siūloma: nurodyti stojamąsias įnašas ir nario mokesčio mokėjimo tvarką.
  • Siūloma: detalizuoti/koreguoti dokumentų ir kitos informacijos paskelbimo tvarką.
  • Siūloma: įstatų 5.5. punktas nurodo, jog Suvažiavimas yra teisėtas (tuo pačiu gali priimti ir sprendimus), jei pranešimai apie Suvažiavimą bei Suvažiavimo darbotvarkė buvo išsiųsti visiems nariams. Siūloma prirašyti, jog darbotvarkė siunčiama elektroniniu būdu.
  • Siūloma: į įstatus įtraukti, jog SSO gali verstis kita įstatymine veikla.

© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS