Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2010-06-07

Ir ne bet kaip, o platesne versija. Ar pasiruošęs pamankštinti savo protą, prisiminti įgūdžius, parodyti nuovoką? Tai pirmyn!

 

2010-06-07

Skatindami skautų organizacijų bendradarbiavimą, į savo kalendorių surašėme visas Lietuvoje vykstančias skautų stovyklas.

2010-05-24

LSS ASS seminaras gegužės 31 d. 19 val.

2010-05-06

„Apie sveiką protą“. Pranešimą skaitys VU MIF doc. R. Kašuba.

2010-05-05

Šeštadienį pranešama audra su žaibais, dėl to plaukimas nukeliamas į birželio 19 dieną.

2010-05-01

Šiemet akademikų stovykla vyks rugpjūčio 22–29 dienomis, lygiai taip, kaip dar mūsų filisteriai prisimena, kad stovyklaudavo.

2010-04-22

Baidarių žygis organizuojamas Korp!Vytis garbės nario prof. Stepono Kolupailos garbei!

2010-04-22

Neduoda ramybės klausimas, kada gimė Steponas Kolupaila? Pamiršai, kaip atrodo Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė?

2010-04-21

Norite žinoti, ką veikia akademikų Klaipėdos skyrius per sueigas? Kokiomis nuotaikomis gyvename? Ar 22 tortai su 22 žvakutėmis reiškia 22 norus, kuriuos gali sugalvoti per gimtadienį? Jei įdomu, skaityk toliau.

2010-04-17

Šių metų balandžio mėn. 19 dieną (pirmadienį) 19–21 val. LSS būkle Vilniuje, Pylimo g. 11-1 įvyks penktasis neeilinis ASS mokslinis seminaras tema „Pasaulio ir Lietuvos ateitis sisteminio matematinio modeliavimo požiūriu“.

2010-04-15

Kaune šurmuliuos korporantai

2010-04-12

Studentai turėtų priklausyti skautų arba kitai nevyriausybinei jaunimo organizacijai,  būti pasireiškę šių organizacijų veikloje ir parodę ypatingą darbštumą ir sugebėjimus.

2010-04-11

Lietuvos korporacijos, siekdamos glaudinti tarpusavio ryšius, skatinti  ne tik formalų, bet ir asmeninį atskirų korporacijų narių bendravimą, diskutuoti visoms korporacijoms aktualiomis temomis bei produktyviai įgyvedinti Lietuvos korporacijų keliamus tikslus, 2010 metų balandžio 17 d. kviečia visų korporacijų narius į Lietuvos korporacijų konventą (LKK), kurio tema yra sąmoningumas.

 

2010-04-10

Šiais metais jau šeštąjį kartą Lietuvos skautų sąjunga ir Vilniaus Pilies tuntas organizuoja senoviškumu ir lietuviškumu dvelkiančią skautų Pavasario sutikimo stovyklą – Skautų Jorę. Jorė arba Joris, kaip sakoma lietuvių tautosakoje, yra pavasario Perkūnas, žadinantis gyvybės jėgas.

2010-03-06

Šių metų kovo 6 d. įvyko 17-asis Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo susitikimas, kuriame įsigaliojo organizacijų pasirašytas Apskritojo stalo Reglamentas ir kuriuo remiantis buvo išrinkta Apskritojo stalo pirmininkė. Vienerių metų kadencijai ja tapo Lietuvos skautijos atstovė vyresn. sktn., gilv., fil. Gražina Kačergytė.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS