Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-05-07

Dalinamės ASD kandidatės Dauros pirmojo konvento įspūdžiais.

2016-04-22

Lietuviškosios skautybės šimtmečio knyga jau ir Facebook'o puslapyje!

2016-04-09

Prasidėjus pavasariui prasideda akcija "Papildyk akademikų taupyklę skirdamas tik 2%"

2016-04-04

Korporacijų konventas jau netrukus Vilniuje, balandžio 16d.

2016-03-06

Atšvęsk Lietuvos nepriklausomybės atkurimo dieną smagiame orientaciniame žaidime "Paskui nepriklausomybę" Vilniuje.

2016-03-04

 

„Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“

 

Prezidentas Antanas Smetona  

2016-02-20

Junj. Mantas dalinasi įspūdžiais iš ŽSD Kaune. Jei nebuvai - perskaityk, pasijusi lyg pats dalyvavęs ir išgirdęs, ką sako gydytojai!

2016-02-17

Akimirkos iš iškilmingo Vasario 16-tosios progai skirto pokylio.

2016-01-22
 Žiemos studijų dienos Kaune 
2015-12-14

Betliejaus Taikos Ugnis ir vėl atvyksta į Lietuvą!

2015-12-04

Skautai Akademikai lankėsi korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria rengiamame šokių vakare. Karštais įspūdžiais dalinasi kan. Eglė ir junj. Mindaugas!

2015-11-21

Magiškai gausus kandidačių ir junjorų būrys kviečia visas tikrąsias nares, senjorus bei filisterius į šventę juostoms!

2015-11-19

ASD ir Korp! Vytis atstovai dalyvavo Tautinės Lietuvių Studentų korporacijos Neo – Lithuania gimtadieniyje. Šventės įspūdžiais dalinasi kandidatė Gabija bei junjoras Lukas.

2015-11-13

Kand. Daiva Vilčiauskaitė dalinasi prisiminimais iš 10-tosios Korp! Gaja metinės šventės.

2015-10-05

Jau visai tuoj pat - 2015 m. spalio 17d. (šeštadienį) Korporacija "Vytis" ir Akademinė Skaučių Draugovė rinksis Vilniuje švęsti organizacijos gimtadienio šventės!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© 2005–2018 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS