Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2016-02-20

Junj. Mantas dalinasi įspūdžiais iš ŽSD Kaune. Jei nebuvai - perskaityk, pasijusi lyg pats dalyvavęs ir išgirdęs, ką sako gydytojai!

2016-02-17

Akimirkos iš iškilmingo Vasario 16-tosios progai skirto pokylio.

2016-01-22
 Žiemos studijų dienos Kaune 
2015-12-14

Betliejaus Taikos Ugnis ir vėl atvyksta į Lietuvą!

2015-12-04

Skautai Akademikai lankėsi korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria rengiamame šokių vakare. Karštais įspūdžiais dalinasi kan. Eglė ir junj. Mindaugas!

2015-11-21

Magiškai gausus kandidačių ir junjorų būrys kviečia visas tikrąsias nares, senjorus bei filisterius į šventę juostoms!

2015-11-19

ASD ir Korp! Vytis atstovai dalyvavo Tautinės Lietuvių Studentų korporacijos Neo – Lithuania gimtadieniyje. Šventės įspūdžiais dalinasi kandidatė Gabija bei junjoras Lukas.

2015-11-13

Kand. Daiva Vilčiauskaitė dalinasi prisiminimais iš 10-tosios Korp! Gaja metinės šventės.

2015-10-05

Jau visai tuoj pat - 2015 m. spalio 17d. (šeštadienį) Korporacija "Vytis" ir Akademinė Skaučių Draugovė rinksis Vilniuje švęsti organizacijos gimtadienio šventės!

2015-09-13

Studentų skautų organizacijos nariai,

SSO vadijos vardu kviečiu visus į visuotinį suvažiavimą, kuris vyks š.m. spalio 17 dieną (2015-10-17).

Suvažiavimas vyks Lietuvos Mokslų Akademijoje (mažoji salė), Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuva.


2015-09-03

Šiais metais skautiškas akademinis jaunimas turėjo ypatingą galimybę per vieną savaitę apkeliauti aplink visą pasaulį, nepabėgęs toli iš Lietuvos. Didysis skautiškasis vasaros nuotykis vyko Bučkonių kaime, Kauno skyriaus organizuotoje stovykloje. Stovyklautojai visą savaitę praleido nuostabiame gamtos kampelyje. Studentai čia turėjo galimybę ne tik pažinti įvairių šalių, kuriose vyko skautų Jamboree, kultūras, susipažinti su tradicijomis, bet ir pabūti kartu, susirasti naujų draugų, brolių ir sesių, vieniems iš kitų pasisemti įvairios patirties.

2015-08-03

Registracija iki rugpjūčio 7 dienos pas Arbiter Elegantiarium fil. Aistė Praškevičiūtę el. paštas: aiste.praskeviciute@gmail.com,
Besiregistruodami nurodykite savo vardą, pavardė, statusą (fil., senj.,t.n., junj., kand., skautas/ė), skyrių, kiek dienų būsite stovykloje. Užsiregistravę gausite sąskaitos numerį, kur reikės pervesti pinigus.
Nepamirškite stovyklinės uniformos.

Susitinkame rugpjūčio 9 d. popietę nuo 17-18 val.

2015-04-14
Mums didelė garbė pranešti džiugią naujieną apie išskirtinę skautišką konferenciją, kurioje turėtume sudalyvauti visi!
Tiek ir Klaipėdos, tiek iš Vilniaus važiuos užsakyti autobusai į konferenciją (fil. A.Avižienio dėka), todėl tik pasirodžius registracijai prašysime ją sąžiningai užpildyti (jau visai netrukus!).

2014-09-22

Akademikai!

 

Artėja jubiliejinė 90-toji metinė šventė, kuri vyks spalio 18-tą dieną Kaune. Raginame užsiregistruoti ir sudalyvauti šiose svarbiose iškilmėse!

2014-09-16
Brangūs Akademikai!

Informuoju ir Vadijos vardu kviečiu jus į Studentų Skautų Organizacijos (Studentų skautų korporacijos "Vytis", Akademinės skaučių draugovės, Skautų filisterių sąjungos) visuotinį pilnateisių narių SUVAŽIAVIMĄ, kuris vyks 2014 m. spalio 18d., Kaune. Tiksli suvažiavimo vieta bus paskelbta vėliau.  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS