Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2018-09-24

Konferencija

Mokslinė konferencija skirta paminėti skautybės šimtmetį nagrinėjant įvairius skautybės aspektus ir pristatant juos platesnei visuomenei. Skautai mokslininkai ir praktikai skaitys mokslinius pranešimus apie skautų istoriją, skautų indėlį į Lietuvos visuomenę, pilietiškumo ugdymą, vertybinį ugdymą, patyriminį ugdymą, savanorystės psichologiją ir pan. Dalis konferencijos pranešimų paruošti remiantis 2018 m. liepą Tautinėje stovykloje „Laužų karta“ Rumšiškėse atliktu sociologiniu skautų tyrimu. Taip pat vyks pokalbis su įžymiais skautais bei interaktyvūs užsiėmimai, kuriuos ves skautai.

Į konferenciją kviečiami pedagogai, studentai, valstybės tarnautojai, esami ir potencialūs skautų vadovai bei viešosios politikos formuotojai. Pranešėjai bus suskirstyti sekcijomis į tris srautus: istorijos/pilietiškumo, suaugusiųjų savanorystės ir skautiškos metodikos elementų, dalyviai galės pasirinkti juos dominančias temas ir įsitraukti į diskusijas grupėse. 

Renginys nemokamas ir atviras visuomenei. Būtina registracija, vietų skaičius ribotas. Registruojantis prašome pasirinkti 3 sekcijas, kuriose dalyvausite. Visų sekcijų medžiaga bus pateikta konferencijos dalyviams specialiame leidinyje. Norintieji galės siekti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo (atlikę namų darbus po konferencijos).

Registracija iki spalio 1 d.:
https://goo.gl/forms/9Yc61VOZZNW2ZE7F2

Konferencijos programa (bus tikslinama; kodu (T) pažymėtose sekcijose bus pranešimų, kuriuose pristatomi Tautinėje stovykloje vykusio tyrimo rezultatai):

9:30-10:00 Registracija

10:00-10:45 Atidarymas. Vėliavų įnešimas. Sveikinimo kalbos. Organizatorių žodis.

10:45-11:00 Kavos pertrauka.

11:00-12:30 Teminės sekcijos:
1.1. Istorija/pilietiškumas. (Preliminarūs pranešėjai: Valdas Rakutis („Lietuvos lietuvių skautų veiklos prasmė Lietuvos Respublikos kūrimo projekte 1926-1940 m.“); Algirdas Avižienis („Kuo Lietuvai nusipelnė išeivijoje atkurti lietuviai skautai?“); Aurimas Pautienius („Skautų veiklos prasmė šiandieninėje visuomenėje“)). 
2.1. Savanorystės psichologija. (T) (Preliminarūs pranešėjai: Vaiva Klimaitė („Savanoriavimo nauda psichikos sveikatai“); Gražina Kačergytė-Sidorovienė („Savanorių perdegimas ir jo prevencijos principai“); Neringa Kurapkaitienė („Savanorystės galia ir negalia santykyje su kitu“)).
3.1. Skautiškos metodikos elementai. (Preliminarūs pranešėjai: Jonas Dragūnas („Patyriminis mokymasis gamtoje – asmeninio augimo priemonė“); Jolita Buzaitytė-Kašalynienė („Socialinių kompetencijų lavinimas per patirtinį ugdymą(si)“); Laura Varžinskienė („Ritualų reikšmė skautų veikloje“)).
4.1. Interaktyvus užsiėmimas.

12:30-13:30 Pietūs

13:30-15:00 Teminės sekcijos:
1.2. Istorija/pilietiškumas. (Preliminarūs pranešėjai: Eglė Budrytė-Vilbikė („Pilietiškumo ugdymas Lietuvos skautijoje“); Eglė Liagaitė (T) („Tėvynės samprata patyrusių skautų amžiaus grupėje“); Gabrielius Klimenka („Skautų kaip žvalgų (pre)karinis ugdymas bei galimybės karo atveju“)).
2.2. Suaugusiųjų skautavimo ypatumai. (T) (Preliminarūs pranešėjai: Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak („Suaugusių skautų motyvacijos, patirties ir veiklos veiksniai“); Justina Milutytė („Pedagogas kaip neformaliojo švietimo ugdytojas“); Simona Konikovaitė ("„Paauglių ir suaugusių skautų kuklumo samprata“")). 
3.2. Vertybinis ugdymas. (Preliminarūs pranešėjai: Darius Liutikas („Skautų vertybių ugdymas: stovyklos ir žygiai“); Violeta Stonienė („Vertybinis ugdymas skautijoje kaip asmens gerovės veiksnys“); Margarita Vyskupaitienė ir Milisenta Misevičiūtė („Religinio ugdymo nuostatos Lietuvos skautų organizacijose“)).
4.2. Interaktyvus užsiėmimas.

15:00-15:15 Kavos pertrauka

15:15-16:45 Teminės sekcijos:
1.3. Istorija/pilietiškumas. (Preliminarūs pranešėjai: Giedrius Globys („Lietuvos skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus veiklos bruožai“); Nomeda Bepirštytė („Lietuvos skautų sąjungos atkuriamojo štabo veikla (1988 lapkritis – 1989 balandis)“); Marian Sokalski ("Lenkų harcerių Lietuvoje tautinio ir pilietinio identiteto raiška")).
2.3. Suaugusių savanorių ugdymas(is). (Preliminarūs pranešėjai: Ieva Brogienė („Suaugusio žmogaus pasirengimas savanorystei“); Julija Andrijauskaitė („Suaugusių savanorių lyderystės ugdymas“); Jurgita Melaikienė (T) („Suaugusiųjų ugdymasis per savanorišką veiklą“)).
3.3. Skautų amžiaus tarpsnių (skautų, patyrusių skautų) aktualijos. (T) (Preliminarūs pranešėjai: Goda Jackutė („Ko išmoksta patyręs skautas?“); Karolina Šmitaitė („Skautų nubyrėjimas baigus mokyklą“); Renata Grubinskė („Vyriškumo ir moteriškumo raiška skautų judėjime“)).
4.3. Interaktyvus užsiėmimas - pokalbis su įžymiais skautais.

16:45-17:30 Konferencijos uždarymas. Apibendrintos tezės. Vėliavų išnešimas.

Skautų aprangos kodas: kaklaraištis ir/ar juosta.

Renginio aprašymas FB:

https://www.facebook.com/events/260254684601148/


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS