Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2012-01-10

Sausio 5 d. Telšių vyskupijos jaunimo centre buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Telšių rajono savivaldybės mero Vytauto Kleivos ir Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis... 2013 “ viršininko sktn. sk. v. Viliaus Viktoravičiaus dėl pagalbos organizuojant stovyklą.

2012-01-10

Pagaliau artėja šauniausias ir pašėliškiausias, ir smagiausias, ir draugiškiausias ir labiausiai suburiantis, ir kažkieno mėgstamiausias akademikų renginys!

2012-01-04

Sausio 14 dieną (šeštadienį) Tautinė Lietuvių Studentų korporacija Neo-Lithuania ir Lietuvos šaulių studentų korporacija Saja Kaune organizuoja renginį, skirtą Sausio 13-osios įvykiams atminti.

2011-12-14

Betliejaus taikos ugnis – žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simbolinė žvakės liepsna perduodama iš rankų į rankas, raginant uždegti taiką ir ramybę, pirmiausia mūsų visų širdyse, bei skleisti ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje.

2011-12-14

Gruodžio 9d. Vilniuje vyko korporacijų atstovų susirinkimas.

2011-12-01

Lietuvos skautija pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Dievui. Tėvynei. Artimui“ pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

2011-11-29

Corp! RePublica kviečia mus apsilankyti vienoje iš jų rengiamų pamokų juniorams - taip vadinamųjų alinimųsi.

2011-11-29

2011 m. gruodžio 3-4 d. Klaipėdoje vyks kasmetinis kandidatų renginys juostoms. Šių metų renginio meta "Kandidato nakties sapnas".

2011-11-29

2011 m. lapkričio 12 d. Korp! Vytis ir Akademinės skaučių draugovės atstovai dalyvavo T.L.S. Korp! „Neo-Lithuania“ 89-ajame gimtadienyje.

2011-11-29

2011-10-15 Klaipėdoje vykusioje Metinėje šventėje mus linksmino energingieji "Prienų kukuliai"!!!

 

2011-10-26

2013 metų Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis...“ emblemos kūrimo konkursas yra pratęsiamas

2011-10-26

Jubiliejinės Lietuvos skautų stovyklos „Gėrio pėdomis...“ kelias prasideda!

2011-08-25

Kūrybingoji sese! Išradingasis broli!

Kviečiame Tave dalyvauti 2013 m. Jubiliejinės stovyklos "Gėrio pėdomis" emblemos ir dainos kūrime.  

2011-07-28

Taigi taigi, jau žinote, kad stovyklausime rugpjūčio 14–21 dienomis, bet ar žinot, kad iškišę nosį iš palapinės pamatysite piliakalnį? Kojas galėsit plaut Nemune, o rankas Merky. Arba atvirkščiai. Tiems, kas dar nesuprato – stovyklausime Merkinėje, tiksliau, truputį už jos. Greitu laiku parodysim ir kokį žemėlapį, nors ir be jo sunku būtų pasiklysti.

2011-03-20

Sugalvok pavadinimą ir laimėk kelialapį į 2013 m. Jubiliejinę stovyklą!!!!!!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© 2005–2019 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS