Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Nuorodos

Svetainė sukurta parėmus Pilietinio ir tautinio ugdymo programai ir Lietuvos mokslo tarybai

Pilietis tauta valstybėLMT

 

KORPORACIJOS

Lietuvos studentų korporacijų puslapis http://www.korp.lt
Korp! Vytis ir ASD http://www.akademikai.lt/
Corp! RePublica http://www.republica.lt/
Korp! NeoLithuania http://www.neolithuania.lt/
Korp! Tautito http://internet.ktu.lt/lt/student/organiz/tautito.html
Korp! Plienas http://www.plienas.ktu.lt/
Korp! Gaja http://www.ateitis.lt/node/97
Korp! Fraternitas Lituanica http://www.kmusa.lt/index.php?Itemid=83&option=com_content
Korp! Samogitia (Akademinio žemaičių jaunimo korporacija)

http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Samogitia_laikr.htm

 

SKAUTŲ ORGANIZACIJOS

Jūrų skautų konferencija http://www.skautai.lt/_juru/
Lietuvos jūrų skautija http://www.lietuvosjuruskautija.lt/
Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija http://www.europosskautai.lt/Skautai/
Lietuvos skautija http://www.scout.lt, http://www.skautai.lt/
Lietuvos skautų sąjunga http://www.skautas.lt/
Lietuvos skaučių seserija
http://www.skautuva.lt
Oro skautai
http://www.skautai.lt/_oro_skautai/
Visagino skautų organizacija http://scouts.tts.lt/
Žemaitijos skautų organizacija http://zemaitijosskautai.lt/

 

LIETUVOS SKAUTAI UŽSIENYJE

Akademinis Skautų Sąjūdis http://akademikai.skautai.net/
Lietuvių jūrų skautai JAV (Jūrų skautų tinklas) http://www.juruskautai.org/
Lietuvių skaučių seserija http://sese.skautai.net/
Lietuvių skautų brolija http://broli.skautai.net/
Lietuvių skautų sąjunga http://www.skautai.org/

 

LIETUVOS UNIVERSITETAI

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt/
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt/
Kauno medicinos universitetas http://www.kmu.lt/
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt/lt/
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt/
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt/
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://lmta.lt/web/index.php
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt/
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/
Šiaulių universitetas http://www.su.lt/
Telšių kunigų seminarija http://www.tks.lt/
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt/
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt/
Vilniaus pedagoginis universitetas http://www.vpu.lt/
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt/lt/
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt/

 

JAUNIMO ORGANIZACIJOS

AIESEC http://www.aiesec.lt/
Ateitininkų federacija http://www.ateitis.lt/
Jaunimo reikalų departamentas http://www.jrd.lt/
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://www.jtba.lt/
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ http://www.kaunostalas.lt/
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt/
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga http://www.lsas.lt/
Lietuvos studentų sąjunga http://www.lss.lt/
LiJOT http://www.lijot.lt/
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ http://www.vjosas.lt/index.php?cid=406


KITOS NAUDINGOS NUORODOS

Senoji akademikų svetainės versija http://senas.akademikai.lt/
Vydūno fondas http://www.vydunofondas.com/
Apie Vydūno fondą ir akademikus http://www.vdu.lt/Social/edukologija/vyduno.html
Skautų Aidas http://www.skautai.org/skautu_aidas.php
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/
World Organization of the Scout Movement (WOSM)
http://www.scout.org/en
Atviros Lietuvos Fondas http://www.osf.lt/


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS