Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2014-07-13

Skautų studentų organizacijos 90-mečio vasaros stovykla "Academia scoutensis"

Skauto akademiko bakalauro studijos – tai suaugusiųjų skautavimo tąsa, paremta trimis principais: skautiškumu, akademiškumu ir korporantyvumu. Studijų programa leis ne tik gauti žinių apie skautų istoriją, bet ir šiandieną, sužinoti apie šiuolaikines skautavimo galimybes studentų bendruomenėje. 

Reikalingos savybės ir gebėjimai

Ši studijų programa skirta skautams, mėgstantiems gamtą, iššūkius, tiems, kurie visada nori tobulėti. Taip pat ir tiems, kurie mėgsta įvairias filosofines diskusijas skautiškomis temomis, pritariantys glaudžiam visų skautiškų organizacijų bendradarbiavimui. 

Studijų proceso ypatumai

Studijų metu studentai supažindinami su pagrindiniais skautavimo principais, universiteto ideologija, struktūra, atributika, tradicijomis, mokomi rašyti straipsnius į vietinę spaudą “Ad Meliorem!“, skatinami organizuoti įvairius akademinius renginius. Gilinamasi tiek į teorinius, tiek į praktinius korporantyvumo aspektus, sėkmingų studijų pabaigoje studentai įgyja teisę nešioti ir naudoti iš Viduramžių laikų kilusius tradiciškus korporantiškus ženklus.

Perspektyvos

Skauto akademiko studijų programos absolventai dirba universiteto jaunesniaisiais darbuotojais, siekia karjeros universitete, dalyvauja įvairiuose renginiuose korporantiškomis teisėmis, moka išgyventi gamtoje įvairiomis sąlygomis , dirbti komandoje, išmano projektines veiklas.

Gretutinių studijų galimybės

Tai unikali specialybė leidžianti studijuoti kituose skautiškuose universitetuose vyr.skautės, skauto vyčio, vadovo, gilvelio, gintarės ar skauto budžio bakalaurų programas. 

 

Studentų registraciją į universitetą vyks iki rupjūčio 1d. užpildant šią formą . Po šios datos bus skelbiamos valstybės finansuojamos vietos šioje studijų programoje. Visiems studentams, kurie bus gavę valstybės nefinansuojamą vietą už studijas reikės susimokėti atitinkamu mokesčiu: pilna studijų programa (visa stovykla) – 100 Lt, pusmečio mokestis (dienos mokestis) - 20 Lt. 

Studentų priėmimas į universitetą prasidės rugpjūčio 10d. 12:00 Bučionių km. Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. Darbo laikas iki rugpjūčio 17d. imtinai.

Pasikviesk draugus skautus, kurie nori tapti tavo kolegomis!

Tik baigęs Academia scoutensis gali save vadinti skautu akademiku!


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS