Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2010-03-06

Išrinkta pirmoji Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo pirmininkė

Šių metų kovo 6 d. įvyko 17-asis Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo susitikimas, kuriame įsigaliojo organizacijų pasirašytas Apskritojo stalo Reglamentas ir kuriuo remiantis buvo išrinkta Apskritojo stalo pirmininkė. Vienerių metų kadencijai ja tapo Lietuvos skautijos atstovė vyresn. sktn., gilv., fil. Gražina Kačergytė.

Remiantis Reglamentu, nuo 2010 m. Apskritasis stalas veiklą plėtos šiomis kryptimis:

  • skautų organizacijų veiklos koordinavimo plėtojimo, vadovaujantis skautų judėjimo įkūrėjo lordo Roberto Baden-Powell‘io suformuluotomis vertybėmis;
  • Lietuvos skautų istorijos puoselėjimo ir teigiamo vieningo skautų įvaizdžio formavimo;
  • bendradarbiavimo organizuojant bendrą Jubiliejinę stovyklą 2013 m.;
  • skautiškų organizacijų veiklos koordinavimo organizuojant tradicines šventes,  renginius ir mokymus, rengiant ir leidžiant skautišką literatūrą;
  • siekiant neformaliojo ugdymo pripažinimo Lietuvoje.


Pagrindinės pirmininkės atsakomybės bus organizuoti ir vesti posėdžius, užtikrinti vidinę komunikaciją tarp Apskritojo stalo narių, atstovauti bendrai suformuluotai Apskritojo stalo nuomonei ir pozicijai. Taip pat į pirmininkės pareigas įeis Etikos ir ginčų sprendimo darbo grupės koordinavimas.

Prie 2006 m. gegužės 20 d. susibūrusio neformalaus Apskritojo stalo susėdę aukščiausieji skautiškų organizacijų vadovai pasižadėjo Apskritojo stalo veiklą grįsti lordo Roberto Baden-Powell‘io suformuluotomis vertybėmis ir bendraisiais savarankiškumo ir savanoriškumo, įgaliojimo ir atstovavimo, sprendimų priėmimo bendru sutarimu (bendro tikslo siekimo), atvirumo ir tiesumo, pagarbos pastangoms vienijantis bendrai veiklai, orientacijos į ateitį ir lygiavertiškumo principais.

Budėkime !
Gero vėjo !
Ad meliorem !

Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo informacija


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS